تبلیغات
عکس و مطالب روز دنیا - پیچیده‌ ترین شنل نامرئی‌ کننده رونمایی شد
عکس و مطالب روز دنیا
خلیج همیشه فارس ایران(THE PERSIAN GULF OF IRAN)

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1392
ایسنا: دانشمندان دانشگاه فنی نانیانگ
سنگاپور طراحی جدیدی از شنل نامرئی را رونمایی کرده‌اند که به عنوان یک گام رو
بجلو  در مسیر علم نادیده‌ها مورد تحسین قرار گرفته است.


این شنل که در یک فیلم کوتاه به نمایش درآمده، توانسته یک
گربه سیاه و یک ماهی قرمز را نامرئی کند.

این کار با استفاده از صفحات شیشه
معمولی برای نامرئی ساختن اجسام به وسیله خم کردن نور در اطراف آنها انجام شده
است.

این فیلم با نمایش یک تنگ ماهی به ظاهر خالی با یک نمایشگر درون آن
آغاز می‌شود. سپس یک چوب درون آب قرار گرفته که با حرکت به سمت پشت نمایشگر نامرئی
می‌شود.

در ادامه یک ماهی قرمز از پشت شنل ظاهر شده و در اطراف و جلوی آن
شنا می‌کند.


پیچیده‌ترین شنل نامرئی‌کننده رونمایی شد

نمایش
بعدی متعلق  به یک گربه سیاه بوده که به سمت این شنل حرکت کرده و بخشی از بدن آن در
پشت این شنل  نامرئی شد.

این در حالیست که با نامرئی شدن گربه، چمن و گلهای
پشت آن هنوز  قابل مشاهده بودند.

این دستگاه تنها می‌تواند اجسام را از برخی
جهات پنهان  کرده و اینکه هنوز در حالت ابتدایی قرار داشته و خود نمایشگر در فیلم
قابل مشاهده  است.

با این حال این فناوری بسیار پیچیده‌تر از شنلهای قبلی
بوده که تنها با  نور پلاریزه شده یا ریزموجهای غیرقابل مشاهده برای انسان کار
می‌کردند.

سازندگان بر این باورند که می‌توان این فناوری را برای اطمینان
از  نامرئی سازی اجسام از همه جهتها تولید کرد و همچنین مدعی شده‌اند که می‌تواند
از  کاربردهای مهم امنیتی، تفریحی و شناسایی برخوردار باشد.

این پوشش نامرئی
جدید بر اساس طرحهای جان پندری از امپریال کالج لندن ساخته شده است.

وی در
سال 2006 نشان داد که چگونه مردم می‌توانند فیزیک نور را برای خم کردن نور در
اطراف  اجسام به منظور نامرئی سازی موقت آنها تغییر دهند.

اولین شنل نامرئی
پندری  بر مواد با ساختار ریز تکیه داشته که بطور متفاوتی در برابر شیشه رفتار کرده
و  اجسام را با خم کردن نور در جهتهای مختلف پنهان می‌سازد.

با این حال وی
بعدها نشان داد که می‌توان این شنلها را از بلورهای طبیعی کلسیت ساخت که از آنها
برای نامرئی سازی گیره کاغذ و سوزن استفاده کرده بود.


ایسنا: دانشمندان دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور طراحی جدیدی از شنل نامرئی را رونمایی کرده‌اند که به عنوان یک گام رو بجلو در مسیر علم نادیده‌ها مورد تحسین قرار گرفته است. این شنل که در یک فیلم کوتاه به نمایش درآمده، توانسته یک گربه سیاه و یک ماهی قرمز را نامرئی کند. این کار با استفاده از صفحات شیشه معمولی برای نامرئی ساختن اجسام به وسیله خم کردن نور در اطراف آنها انجام شده است. این فیلم با نمایش یک تنگ ماهی به ظاهر خالی با یک نمایشگر درون آن آغاز می‌شود. سپس یک چوب درون آب قرار گرفته که با حرکت به سمت پشت نمایشگر نامرئی می‌شود. در ادامه یک ماهی قرمز از پشت شنل ظاهر شده و در اطراف و جلوی آن شنا می‌کند. نمایش بعدی متعلق به یک گربه سیاه بوده که به سمت این شنل حرکت کرده و بخشی از بدن آن در پشت این شنل نامرئی شد. این در حالیست که با نامرئی شدن گربه، چمن و گلهای پشت آن هنوز قابل مشاهده بودند. این دستگاه تنها می‌تواند اجسام را از برخی جهات پنهان کرده و اینکه هنوز در حالت ابتدایی قرار داشته و خود نمایشگر در فیلم قابل مشاهده است. با این حال این فناوری بسیار پیچیده‌تر از شنلهای قبلی بوده که تنها با نور پلاریزه شده یا ریزموجهای غیرقابل مشاهده برای انسان کار می‌کردند. سازندگان بر این باورند که می‌توان این فناوری را برای اطمینان از نامرئی سازی اجسام از همه جهتها تولید کرد و همچنین مدعی شده‌اند که می‌تواند از کاربردهای مهم امنیتی، تفریحی و شناسایی برخوردار باشد. این پوشش نامرئی جدید بر اساس طرحهای جان پندری از امپریال کالج لندن ساخته شده است. وی در سال 2006 نشان داد که چگونه مردم می‌توانند فیزیک نور را برای خم کردن نور در اطراف اجسام به منظور نامرئی سازی موقت آنها تغییر دهند. اولین شنل نامرئی پندری بر مواد با ساختار ریز تکیه داشته که بطور متفاوتی در برابر شیشه رفتار کرده و اجسام را با خم کردن نور در جهتهای مختلف پنهان می‌سازد. با این حال وی بعدها نشان داد که می‌توان این شنلها را از بلورهای طبیعی کلسیت ساخت که از آنها برای نامرئی سازی گیره کاغذ و سوزن استفاده کرده بود.  نامرئی سازی گربه سیاه با فناوری شنل نامرئی  نامرئی سازی ماهی قرمز

نامرئی سازی گربه سیاه با
فناوری شنل نامرئی

ایسنا: دانشمندان دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور طراحی جدیدی از شنل نامرئی را رونمایی کرده‌اند که به عنوان یک گام رو بجلو در مسیر علم نادیده‌ها مورد تحسین قرار گرفته است. این شنل که در یک فیلم کوتاه به نمایش درآمده، توانسته یک گربه سیاه و یک ماهی قرمز را نامرئی کند. این کار با استفاده از صفحات شیشه معمولی برای نامرئی ساختن اجسام به وسیله خم کردن نور در اطراف آنها انجام شده است. این فیلم با نمایش یک تنگ ماهی به ظاهر خالی با یک نمایشگر درون آن آغاز می‌شود. سپس یک چوب درون آب قرار گرفته که با حرکت به سمت پشت نمایشگر نامرئی می‌شود. در ادامه یک ماهی قرمز از پشت شنل ظاهر شده و در اطراف و جلوی آن شنا می‌کند. نمایش بعدی متعلق به یک گربه سیاه بوده که به سمت این شنل حرکت کرده و بخشی از بدن آن در پشت این شنل نامرئی شد. این در حالیست که با نامرئی شدن گربه، چمن و گلهای پشت آن هنوز قابل مشاهده بودند. این دستگاه تنها می‌تواند اجسام را از برخی جهات پنهان کرده و اینکه هنوز در حالت ابتدایی قرار داشته و خود نمایشگر در فیلم قابل مشاهده است. با این حال این فناوری بسیار پیچیده‌تر از شنلهای قبلی بوده که تنها با نور پلاریزه شده یا ریزموجهای غیرقابل مشاهده برای انسان کار می‌کردند. سازندگان بر این باورند که می‌توان این فناوری را برای اطمینان از نامرئی سازی اجسام از همه جهتها تولید کرد و همچنین مدعی شده‌اند که می‌تواند از کاربردهای مهم امنیتی، تفریحی و شناسایی برخوردار باشد. این پوشش نامرئی جدید بر اساس طرحهای جان پندری از امپریال کالج لندن ساخته شده است. وی در سال 2006 نشان داد که چگونه مردم می‌توانند فیزیک نور را برای خم کردن نور در اطراف اجسام به منظور نامرئی سازی موقت آنها تغییر دهند. اولین شنل نامرئی پندری بر مواد با ساختار ریز تکیه داشته که بطور متفاوتی در برابر شیشه رفتار کرده و اجسام را با خم کردن نور در جهتهای مختلف پنهان می‌سازد. با این حال وی بعدها نشان داد که می‌توان این شنلها را از بلورهای طبیعی کلسیت ساخت که از آنها برای نامرئی سازی گیره کاغذ و سوزن استفاده کرده بود.  نامرئی سازی گربه سیاه با فناوری شنل نامرئی  نامرئی سازی ماهی قرمز
نامرئی
سازی ماهی  قرمزطبقه بندی: حیوانات،  عجیب غریب،  جالب، 
ارسال توسط ~>احسان
آرشیو مطالب
نظر سنجی
وبلاگ ما لایق کدوم یک از امتیازات زیر هستش؟آپلود عکس رایگان و دائمی
صفحات جانبی
پیوند های روزانه